Aequitas sequitur legem ……. Sprawiedliwość idzie za prawem …….

donacion
-1x-1

Pomoc Prawna

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną wszystkich podmiotów prawa, w zakresie problemów prawnych obejmujących zagadnienia poszczególnych gałęzi i dziedzin prawa.

Pomoc prawna swiadczona jest poprzez :

– udział w rokowaniach, negocjacjach i mediacjach

– udzielania porad, konsultacji i informacji

– sporządzania opinii prawnych

– sporządzanie projektów pism, umów, aktów prawnych

– przedstawicielstwo prawne

Lady Blind Justice